Bądźcie takiego usposobienia jakie było w Jezusie Chrystusie
09-03-2019