DOWODY BOŻEJ MIŁOŚCI
23-01-2015Krótkie Refleksje

„Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (Hhr 7,25).

W Indiach spotkałem Jandhawa, zatwardziałego kryminalistę, który terroryzował społeczeństwo swoimi zbrodniczymi postępkami. W przypływie gniewu w publicznym miejscu zasztyletował człowieka w biały dzień. Kiedy spotkałem się z nim jakiś czas po aresztowaniu,  wyglądał jak złodziej i bandyta. Był cichym, skromnym człowiekiem o miłym wyglądzie. Chrystus wkroczył w życie Jandhawa i dokonał cudu łaski, która zmieniła nawet tak okrutnego mordercę.

W kolonii karnej w Gujanie Francuskiej, gdzie przed laty prowadziłem serię spotkań ewangelizacyjnych, spotkałem wielu tak zwanych libres — byłych skazańców, którzy odbyli już wyrok więzienia, ale musieli pozostać w kolonii jeszcze przez jakiś czas, zanim mogli wrócić do ojczyzny. Co wieczór niektórzy z nich uczestniczyli w spotkaniach. Widziałem, jak zmienia się życie tych, którzy przyjęli Chrystusa. Serca największych grzeszników, wielokrotnych morderców, bandytów, złodziei i oszustów topniały jak wosk pod wpływem łaski Bożej.

W Malawi, w Afryce, poznałem wielu trędowatych, którzy zwracali się do Boga, licząc na Jego pomoc i uzdrowienie. Moje serce przeszywał żal, gdy patrzyłem na tych schorowanych, cierpiących ludzi. Wielu z nich straciło już palce u rąk i nóg, niektórzy mieli nabrzmiałe, pokryte ranami twarze i przekrwione oczy. Jednak Zbawiciel kocha ich tak samo jak wszystkich ludzi. Gdyby byli oni jedynymi istotami potrzebującymi zbawienia, poszedłby na krzyż, aby dać im wieczne życie.

W południowej Afryce spotkałem kobietę, która wyzwoliła się z pozornie nieuleczalnego uzależnienia od narkotyków. Bóg wyrwał ją z tego piekła i uczynił szanowaną, cenioną obywatelką miejscowej społeczności. Jej inne niż dawniej życie świadczyło o tym, co moc i łaska Boża mogą uczynić dla zbawienia tych, którzy popadli w niewolę nałogów.
Jednak jeszcze bardziej istotne jest to, że spotkałem wiele osób, które zostały uwolnione od złych cech charakteru, od porywczości w czynach i słowach, od kłamstwa, oszukiwania, nienawiści, rozgoryczenia, cudzołóstwa, świętokradztwa i innych występków, których tak wiele jest na tym świecie.

Jakież błogosławione zapewnienie znajdujemy w Nowym Testamencie: „Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (Hbr 7,25). Tak więc możesz przyjąć jako fakt, iż bez względu na to, czego dzisiaj potrzebujesz, możesz mieć nadzieję w Chrystusie. Jeśli polegasz na Jego pomocy, wszystko staje się możliwe.

Robert H. Pierson

0