Różne kazania Słowa Bożego

 

Seria „Od Słowa do Słowa”

 

Muzyka – koncerty pieśni religijnej i instrumentalne